รายละเอียดมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ ทั้งหนี้บัตรเครดิตและหนี้ธนาคารปี 2022

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้เป็นอย่างไร สามารถช่วยเหลือลูกหนี้จากสถานการณ์ของไทยในปี 2022 นี้ได้หรือไม่

อย่างที่หลายๆท่านทราบกันดีว่า สถานการณ์ของไทยในปี พ.ศ. 2565 นี้ ประเทศไทยกำลังประสบกับปัญหาเศรษฐกิจที่ถดถอยลง ดังนั้น ทางรัฐบาลจึงได้มีการออกมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ สำหรับช่วยเหลือลูกหนี้หลายๆท่านที่กำลังประสบปัญหาเหล่านี้ ไม่ว่าจะเป็น การช่วยเหลือท่านที่เป็นหนี้ธนาคารจากการกู้สินเชื่อเพื่อผ่อนรถ ผ่อนบ้าน หรือบางท่านที่มีบัตรอาจเป็นหนี้บัตรเครดิต อันเกิดจากรายจ่ายที่เกินรายรับของตนเอง ซึ่งมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นี้ มีด้วยกันหลากหลายวิธี ไม่ว่าจะเป็น มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้บัตรเครดิตและสินเชื่อส่วนบุคคลที่ไม่มีหลักประกัน หรือจะเป็นโครงการรัฐบาลช่วยเหลือประชาชนล่าสุด ที่ช่วยเหลือผ่านมาตรการพักชำระหนี้ ที่เป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ให้สามารถพักเงินต้นและดอกเบี้ยได้ถึง 2 เดือน

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2565 ที่ธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศออกมาช่วยเหลือลูกหนี้ในรอบที่ 3 นี้ ผ่านการครอบคลุมสินเชื่อ 4 ประเภท มีรายละเอียดต่างๆเป็นอย่างไรบ้าง

สำหรับท่านใดที่สนใจเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้นี้ ท่านจำเป็นต้องมีคุณสมบัติหนึ่งอย่างที่สำคัญ คือ ท่านที่เป็นลูกหนี้จะต้องไม่มีหนี้เสีย เพื่อให้ท่านสามารถร่วมการลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์และเข้าร่วมมาตรการช่วยเหลืออื่นๆได้อย่างไม่มีปัญหา ซึ่งท่านใดที่เครียดไม่มีเงินใช้หนี้ ท่านสามารถติดตามมาตรการเหล่านี้ได้ผ่านช่องทางของสถาบันการเงินต่างๆ หรือ ติดตามมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ผ่านธนาคารแห่งประเทศไทย โดยทางธนาคารจะให้ไกล่เกลี่ยหนี้ในด้านต่างๆ อย่างเหมาะสม ดังนี้ 1.สำหรับท่านใดที่เป็นหนี้บัตรเครดิตและเป็นหนี้สินเชื่อส่วนบุคคล เช่น สมัครสินเชื่อออนไลน์รู้ผลทันทีกสิกร ท่านสามารถลดอัตราดอกเบี้ย หรือ เปลี่ยนเป็นหนี้ระยะยาวให้เกินกว่า 48 งวดได้ รวมถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้สำหรับรถประเภทต่างๆ ที่ลูกหนี้สามารถลด พัก หรือขยายเวลาค่างวดได้ และสุดท้าย สินเชื่อบ้าน ที่สามารถพักเงินต้นและจ่ายดอกเบี้ยเพียงบางส่วนได้

มาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ 2565 ที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศออกมา มีโครงการอื่นๆที่เกี่ยวข้องบ้างหรือไม่

จากที่ทางธนาคารแห่งประเทศไทยได้ประกาศมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้ข้างต้นออกมาแล้ว ทางธนาคารแห่งประเทศไทยก็ยังมีโครงการอื่นๆ ออกมาอีกด้วย ไม่ว่าจะเป็นมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้บัตรเครดิต ที่อยู่ภายใต้โครงการ มหกรรมไกล่เกลี่ยหนี้ ซึ่งท่านสามารถผ่อนปรนการชำระหนี้ที่ท่านไม่สามารถชำระคืนตามปกติได้ โดยมีการพูดคุยกับเจ้าหน้าที่อย่างจริงใจและเป็นธรรม หรือท่านสามารถเลือกสมัคร โครงการหมอหนี้เพื่อประชาชนแก้ปัญหาหนี้จากสินเชื่อส่วนบุคคลอนุมัติไว ที่จะเป็นการแนะนำถึงมาตรการช่วยเหลือลูกหนี้รายย่อยและหนี้ธุรกิจ รวมถึงการแนะนำในการเรียนรู้แนวทางของการสร้างรายได้เพิ่มเติมอีกด้วย ซึ่งการลงทะเบียนไกล่เกลี่ยหนี้ออนไลน์และมาตรการช่วยเหลือต่างๆนี้ ท่านสามารถลงทะเบียนได้ตั้งแต่วันนี้ จนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 ได้เลยทีเดียว ทั้งนี้หากท่านใดมีข้อสงสัยหรือต้องการสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมใดๆ ท่านสามารถโทร 1213 เพื่อสอบถามข้อมูลได้เลย