สัญญายืมเงินส่วนบุคคลคืออะไร? พร้อมตัวอย่างการทำสัญญายืมเงิน (ใหม่)

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล คืออะไร สามารถช่วยเหลืออะไรเราจากการโดนโกงเงินในปี 2022 นี้ได้บ้าง

ก่อนที่เราจะกล่าวถึงความหมายของสัญญายืมเงินส่วนบุคคล เราจำเป็นต้องทราบก่อนว่า การยืมเงินส่วนบุคคลคืออะไร เกี่ยวข้องกันอย่างไรกับ สินเชื่อส่วนบุคคลหรือเปล่า เรามาหาคำตอบกัน โดยเริ่มจากการยืมเงินส่วนบุคคล การยืมเงินส่วนบุคคลก็เปรียบเสมือนการยืมเงินเพื่อนก็ว่าได้ เพราะคำว่า ส่วนบุคคล นั้นก็คือ บุคคลต่อบุคคลหรือคำง่ายๆก็คือคำว่า เป็นกันเอง ซึ่งการยืมเงินที่ว่านี้ อาจจะจำเป็นต้องใช้สัญญายืมเงินส่วนบุคคล เพราะว่าในบางครั้ง เพื่อนหรือคนที่ไว้ใจต้องการใช้เงินด่วนนี่แหละ อาจจะเป็นคนที่หันมายืมเงินเราแล้วไม่คืนเงินก็ว่าได้ โดยสัญญายืมเงินส่วนบุคคลนี้ จะเป็นหนึ่งในหลักฐานที่ผู้ยืมและผู้ให้ยืมนั้นจำเป็นต้องร่างสัญญายืมเงินด้วยกัน เพื่อป้องกันการโกงที่อาจจะเกิดขึ้นจากการยืมเงินเพื่อนหรือเพื่อนยืมเงินเราก็เป็นได้

สัญญายืมเงินส่วนบุคคล มีความเกี่ยวข้องกับสินเชื่อส่วนบุคคลหรือไม่ หากใช่ เกี่ยวข้องกันอย่างไรบ้าง 

จากหัวข้อข้างต้น ทางเราได้ทราบกันไปแล้วว่า สัญญายืมเงินส่วนบุคคล นั้นคืออะไร ในเมื่อท่านมีความรู้ความเข้าใจแล้ว ต่อไป เรามาหาคำตอบกันว่า สินเชื่อส่วนบุคคลคืออะไร เกี่ยวข้องกับกับสัญญาที่ว่านี้อย่างไรบ้าง โดยสินเชื่อส่วนบุคคลดิจิทัล หากอธิบายให้เข้าใจง่ายๆ นั้นก็คือการขอกู้ยืมเงิน ไม่ว่าจะเป็นการขอยืมเงินจากธนาคารหรือสถาบันการเงิน ต่างก็ต้องใช้สัญญายืมเงินส่วนบุคคลนี้ ซึ่งเงินเหล่านี้ที่ท่านขอกู้ผ่านมาได้ ท่านสามารถนำเงินไปใช้จ่ายในเรื่องต่างๆได้ โดยดอกเบี้ยและข้อกำหนดจะเป็นไปตามองค์ประกอบสัญญายืมเงินที่ทางธนาคารและผู้ขอกู้ได้ตกลงกันไว้ ทั้งนี้สัญญายืมเงินจะมีวิธีการเขียนที่คล้ายและใกล้เคียงกันตามโครงสร้างของสัญญายืมเงินส่วนบุคคล แล้วโครงสร้างเหล่านี้มีอะไรบ้าง สามารถติดตามได้ในหัวข้อถัดไป

สัญญายืมเงินส่วนบุคคลมีโครงสร้างและวิธีการเขียนหลักๆอย่างไรบ้าง ในปี พ.ศ.2565 นี้

โดยปกติแล้วการทำสัญญายืมเงินจะมีโครงสร้างที่คล้ายกัน โดยแบ่งออกได้เป็น 3 ส่วน ดังนี้ ส่วนที่หนึ่งจะเป็นส่วนนำที่ในใบสัญญายืมเงินจะประกอบไปด้วย ชื่อสัญญา สถานที่ทำสัญญา วันที่ทำสัญญา รวมถึงชื่อและที่อยู่ของคู่สัญญา ต่อมาในส่วนที่ 2 ของสัญญายืมเงินส่วนบุคคล จะเป็นส่วนของเนื้อหา โดยรายละเอียดในส่วนนี้จะประกอบไปด้วย วัตถุประสงค์ของผู้กู้ ดอกเบี้ย ระยะเวลาในการชำระคืน และผลของการทำผิดสัญญายืมเงิน ต่อมาในองค์ประกอบสุดท้าย จะเป็นของส่วนลงท้ายที่จะอธิบายถึงวิธีทำสัญญาสินเชื่อ sme เริ่มต้นธุรกิจหรือตัวอื่นๆ ว่าทั้งผู้กู้และผู้ให้กู้ได้ตกลงยินยอมในการทำสัญญายืมเงินส่วนบุคคลฉบับนี้ร่วมกันหรือไม่ หากเข้าใจกันทั้งคู่แล้ว ก็ให้มีการลงลายมือชื่อและแสดงถึงพยานหลักฐานในการทำสัญญายืมเงินแบบถูกกฎหมายนี้ได้เลย