สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจ

สินเชื่ออิ่มใจที่บรรลุทุกเป้าหมายทางการเงิน

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 3.99% ต่อปี

อายุ

20 ปีขึ้นไป

ระยะเวลาชำระเงิน

สูงสุด 60 เดือน

สินเชื่ออิ่มใจ เยียวยาโควิด เพิ่มสภาพคล่องให้ธุรกิจร้านอาหาร

สถานการณ์การกลายพันธุ์ของไวรัสโควิด-19 ที่รุนแรง และแพร่ระบาดไปอย่างรวดเร็วในปี 2022 นี้ ทำให้ภาครัฐต้องยกระดับความเข้มงวดของมาตรการป้องกันเพื่อควบคุมสถานการณ์ ซึ่งมาตรการต่าง ๆ นี้ ไม่เพียงส่งผลต่อการดำเนินชีวิต แต่ยังกระทบถึงภาคธุรกิจ และภาพรวมเศรษฐกิจของประเทศอีกด้วย ดังนั้น เพื่อการเยียวยาให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับความเสียหายจากโควิดโดยตรง ทางธนาคารออมสินจึงปล่อยกู้ สินเชื่ออิ่มใจเพื่อเป็นเงินทุน และเพิ่มสภาพคล่องทางธุรกิจให้กับร้านค้า โดยที่ไม่ต้องใช้หลักประกันใด ๆ สำหรับใครที่ต้องการกู้สินเชื่อผู้ประกอบการ และสินเชื่อร้านอาหารอิ่มใจของออมสินนี้ ตามเราไปดูรายละเอียดกันดีกว่าว่าสินเชื่ออิ่มใจออมสินจะมีเงื่อนไข คุณสมบัติ และวิธีในการสมัครอย่างไรบ้าง ไปดูกันเลย

สินเชื่ออิ่มใจ มาตรการช่วยเหลือร้านอาหารให้อยู่รอดในวิกฤต COVID-19

ธุรกิจร้านอาหาร เป็นหนึ่งธุรกิจที่ได้รับความเสียหายอย่างหนัก จากการแพร่ระบาดของโควิด-19 ในครั้งนี้ การยกระดับมาตรการควบคุมของภาครัฐ ทำให้ร้านค้าต้องงดการให้นั่งทานในร้าน และให้บริการแบบ Take Home แทน ซึ่งส่งผลกระทบต่อรายได้ของธุรกิจร้านอาหารกว่า 10,000 รายทั่วประเทศ

ด้วยเหตุนี้ ธนาคารออมสิน (GSB) จึงปล่อยกู้สินเชื่ออิ่มใจ เพื่อช่วยบรรเทาความเดือนร้อนให้กับผู้ประกอบร้านอาหารในวิกฤตครั้งนี้ แต่ก่อนที่เราจะดูรายละเอียดต่าง ๆ ในการสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสิน เราไปทำความรู้จักกับสินเชื่ออิ่มใจออมสิน กันก่อนดีกว่า

สินเชื่ออิ่มใจ เป็นมาตรการเยียวยาที่ออมสินออกมาเพื่อให้ความช่วยเหลือแก่ผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่ได้รับผลกระทบจากโควิด-19 และผู้ที่กำลังมองหาเงินทุนในการประกอบธุรกิจ โดยปล่อยกู้สินเชื่ออิ่มใจวงเงินไม่เกินรายละ 100,000 บาท เพื่อเสริมสภาพคล่องทางการเงินให้กับร้านค้าในยุคของโควิด-19

สินเชื่ออิ่มใจดอกเบี้ยต่ำ ผ่อนสบาย ไม่ต้องค้ำประกัน

สินเชื่ออิ่มใจเป็นหนึ่งในสินเชื่อตามนโยบายรัฐของออมสิน มีวัตถุประสงค์เพื่อช่วยเหลือ และ;เยียวยาบรรดาร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ได้รับผลกระทบจากโควิด ปล่อยกู้ และทำสัญญาสินเชื่ออิ่มใจออมสินผ่านทางแอปพลิเคชัน MyMo ของธนาคาร โดยสินเชื่อออมสิน อิ่มใจ มีรายละเอียดต่าง ๆ ดังต่อไปนี้

  • วงเงินสินเชื่อสูงสุด 100,000 บาท
  • อัตราดอกเบี้ยลดต้นลดดอก 3.99% ต่อปี
  • ระยะเวลาการชำระคืนสูงสุดไม่เกิน 60 เดือน
  • ปลอดชำระหนี้ ทั้งเงินต้น และดอกเบี้ย ใน 6 เดือนแรก
  • ไม่ต้องใช้หลักทรัพย์ หรือบุคคลค้ำประกันในการกู้

สำหรับสินเชื่ออิ่มใจ นี้ จะปล่อยกู้ให้กับผู้ประกอบการร้านอาหาร และเครื่องดื่มที่เป็นร้านจำหน่ายแบบถาวร เช่น ร้านอาหารที่เปิดในห้องแถว อาคารพาณิชย์ และห้างสรรพสินค้า รวมไปถึง Food Truck และPop-Up Store เป็นต้น ร้านอาหารแบบหาบเร่แผงลอย ไม่สามารถสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินได้

สินเชื่ออิ่มใจ สมัครพร้อมทำสัญญา ได้ครบ จบ ที่ MyMo

ธนาคารออมสิน (GSB) ปล่อยกู้สินเชื่ออิ่มใจออนไลน์ทางแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อเสริมความคล่องตัวทางการเงินให้กับธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ที่ได้รับความเดือดร้อนจากการแพร่ระบาดของโควิด โดยได้เปิดให้ลงทะเบียนแจ้งความขอกู้สินเชื่อ พร้อมแนบหลักฐานรูปถ่ายสถานประกอบการผ่านทางเว็บไซต์ Gsb.or.th ตั้งแต่วันที่ 11 กรกฎาคม 2565 ที่ผ่านมา

สำหรับใครที่ผ่านการพิจารณาคุณสมบัติในเบื้องต้นแล้ว สามารถเข้าไปดำเนินการสมัครสินเชื่ออิ่มใจออมสินได้ที่แอปพลิเคชัน MyMo ซึ่งทางธนาคารจะพิจารณาวงเงินของสินเชื่ออิ่มใจให้ตามของธุรกิจ และใช้เวลาในการอนุมัติสินเชื่อไม่เกิน 7 วันทำการ พร้อมแจ้งผลอนุมัติ และทำสัญญากู้ยืมผ่าน MyMo

ทั้งนี้ สินเชื่ออิ่มใจ จะเปิดให้ลงทะเบียนไปจนถึงวันที่ 31 ธันวาคม 2565 หรือจนกว่าวงเงินของโครงการจะเต็ม และถ้าหากว่าใครที่ยังไม่มีทางแอปพลิเคชัน MyMo เพื่อใช้ในการขอกู้ สามารถไปติดต่อกับเจ้าหน้าที่ เพื่อเปิดใช้งาน MyMo ได้ที่ธนาคารออมสินทุกสาขาทั่วประเทศ

ธนาคารออมสิน ปล่อยสินเชื่ออิ่มใจเพื่อเยียวยาเพิ่มสภาพคล่องให้กับธุรกิจร้านอาหาร และเครื่องดื่ม ซึ่งเป็นธุรกิจที่ได้รับผลกระทบอย่างหนักจากการแพร่ระบาดของโควิด-19 โดยให้กู้สูงสุดถึง 1 แสนบาท สามารถขอกู้สินเชื่อได้ง่าย ๆ ไม่ต้องใช้หลักค้ำประกัน ผ่าน MyMo 

อย่าลืมตรวจแหล่งเงินด่วนนี้

Sky Credit

Sky Credit ที่มีวิธีที่ชำระหนี้อย่างง่ายดาย

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ไม่กำหนดดอกเบี้ย

อายุ

22-60 ปี

ระยะเวลาชำระเงิน

ไม่กำหนดระยะเวลา

แอพ thisshop

แอพ thisshop ที่บริการผ่อนของง่ายๆไม่ใช้บัตร

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 24% ต่อปี

อายุ

20-35 ปี

ระยะเวลาชำระเงิน

สูงสุด 36 เดือน

สินเชื่อบุคคลธรรมดา

สินเชื่อบุคคลธรรมดาที่ให้เงินก้อนพร้อมใช้

รายได้ต่อเดือน

ไม่กำหนดรายได้

อัตราดอกเบี้ยต่อปี

ไม่เกิน 28% ต่อปี

อายุ

ไม่กำหนดอายุ

ระยะเวลาชำระเงิน

ไม่กำหนดระยะเวลา